DSC06406.JPG

Stichting de Kortsluiting

Missie, Doelstelling en Meerwaarde

Missie van de stichting is het organiseren van kunst-, culturele- en muzikale festivals en/of evenementen voor alle leeftijden uit de lokale bevolking van de gemeente Ooststellingwerf.

Doel van de stichting is een concrete actieve boost te geven aan de huidige kunst-, culturele- en muzikale activiteiten, alsmede het verrijken van inspiratie voor iedereen én in elke leeftijdscategorie in de gemeente Ooststellingwerf.

Meerwaarde van de stichting is vooral haar inzet voor de zaken waar de andere partijen in de kunst-, culturele- en muzikale wereld niet (meer) aan toekomen of niet voldoende zijn geëquipeerd om een en ander te realiseren, terwijl dit in de ogen van de stichting wel degelijk nodig of noodzakelijk is. In die zin zal de stichting een trekkersrol willen vervullen en ‘in the lead’ willen zijn! Het beschikken over- en het kunnen benaderen van- de juiste netwerken van personen/organisaties op het juiste niveau zijn hiervoor essentieel bij de stichting.

 

Het Bestuur

De enthousiaste kern

Steve Bergsma

Voorzitter

Jolanda Ruitenbeek

Secretaris

Jos Russchen

Penningmeester

 

De Vrijwilligers

Samen maken we het mogelijk

 

Tsjalling Kloosterman

Jan van Veenen

Kor Span

Joost van der Bij

Chantal Zeilstra

Ilona van der Horst

Adriaan Dijkstra

Suzanne Angevare

Bernadette Klijnsma

Sebastiaan Dijkstra

 
  • Facebook
  • Instagram

©2019 Stichting de Kortsluiting.