top of page

ANBI

Algemene gegevens

Stichting de Kortsluiting

Menninge 42

8431 CD Oosterwolde

Telefoon: 0629626750

E-mail: info@dekortsluiting.nl

Website: www.dekortsluiting.nl

RSIN: 858 766 279

KvK: 715 692 86

IBAN: NL35 RABO 0330 1093 40

Missie van de stichting is het organiseren van kunst-, culturele- en muzikale festivals en/of evenementen voor alle leeftijden uit de lokale bevolking van de gemeente Ooststellingwerf.

Doelstelling van de stichting is een concrete actieve boost te geven aan de huidige kunst-, culturele- en muzikale activiteiten, alsmede het verrijken van inspiratie voor iedereen én in elke leeftijdscategorie in de gemeente Ooststellingwerf.


Beleidsplan

Stichting de Kortsluiting is een onafhankelijk en zelfstandig opererende stichting die primair als organisator van kunst-, culturele-en muzikale festivals en evenementen -voor alle leeftijden uit de lokale bevolking van Oosterwolde en omgeving- de markt op zal gaan. Het uitgangspunt is dat een ieder die toegang wil hebben tot een evenement en/of festival dit zoveel mogelijk gratis moet kunnen doen. Uiteraard voor zover dit mogelijk is!

Bestuur
Voorzitter: dhr. S.E.A. Bergsma
Secretaris: mw. J. Ruitenbeek 
Penningmeester: dhr. J. Russchen

Beloningsbeleid

Het bestuur is onbezoldigd.

Georganiseerde Activiteiten

2018

Een verzameling van de door ons georganiseerde evenementen van de afgelopen jaren.

Financieel Jaarverslag

2018

Het ondertekend financieel jaarverslag van het afgelopen jaar.

bottom of page