top of page
DSC06406.JPG

Stichting de Kortsluiting

Missie, Doelstelling en Meerwaarde

Missie van de stichting is het enthousiasmeren voor en organiseren van kunst-, culturele- en muzikale festivals en/of evenementen voor alle leeftijden. Kansen bieden voor lokaal en regionaal talent is een must, evenals samenwerken met andere organisaties daar waar mogelijk.


Doel van de stichting is een concrete actieve boost te blijven geven aan de huidige kunst-, culturele- en muzikale activiteiten, alsmede het verrijken van inspiratie voor een ieder. De stichting beperkt zich bewust niet tot het bedienen van één enkele doelgroep of exclusieve niche binnen het “cultuurwezen”.

Cultuur is overal, alles is cultuur en cultuur is van iedereen!

Meerwaarde van de stichting is vooral haar inzet voor de zaken waar de andere partijen in de kunst-, culturele- en muzikale wereld niet (meer) aan toekomen of niet voldoende zijn geëquipeerd om een en ander te realiseren, terwijl dit in de ogen van de stichting wel degelijk nodig of noodzakelijk is. In die zin zal de stichting een trekkersrol willen vervullen en ‘in the lead’ willen zijn! Het beschikken over- en het kunnen benaderen van- de juiste netwerken van personen/organisaties op het juiste niveau zijn hiervoor essentieel bij de stichting.

Het Bestuur

De enthousiaste kern

32650678_1705512372869236_46411789661435

Steve Bergsma

Voorzitter

275869865_7208236685884687_3893041494950022271_n_edited.jpg

Kor Span

Secretaris

29695268_2044134762267941_4124023068815035916_n.jpg

Jolanda Ruitenbeek

Penningmeester

De Vrijwilligers

Samen maken we het mogelijk

Jos Russchen

Tsjalling Kloosterman

Jan van Veenen

Tiny Bos

Bernadette Klijnsma

Theo Bodewes

Frits Dekker

Cor van der Veer

Jitse Bosscher

En vele andere krachten

bottom of page